KURUMSAL

ARFEM Proje Danışmanlık Ltd. Şti.;


• Şirketlere ve kamu kuruluşlarına Avrupa Birliği kapsamında proje hazırlanması, proje yönetimi – yürütmesi ve proje takibi konularında hizmet vermek,

• Dünya Bankası, JAICA ve benzeri uluslararası ve yerel proje finansman kuruluşlarına sunulacak projelerin hazırlanması, yönetimi ve diğer işlemlerinde şirketlere ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

• Bu çalışmaları destekleyici her türlü organizasyon, saha araştırması, yöneylem ve anket çalışması, veri analizi, raporlama yapmak,

• Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verileri bilimsel yöntemler ışığında değerlendirmek,

• Leonardo da Vinci ve aktif işgücü projelerinde ulusal ve uluslar arası fon kaynaklı projelerde yüklenici, alt yüklenici veya ortak olarak görev almak,

• Hareketlilik projeleri yaparak uluslar arası projeler gerçekleştirerek gençliğin ve iş gücü piyasasındaki kişilerin Avrupa ile entegrasyonunu hızlandırmak,


misyonuyla kurulmuş Ankara merkezli bir şirkettir.


Şirketimiz;


• Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen dernek, vakıf ve meslek odalarının ulusal ve uluslar arası proje finansman kuruluşlarından etkin bir şekilde kaynak temin edebilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve verdiği bu hizmette ulusal ve uluslar arası boyutta öncü bir şirket olmak,

• Yoğun genç nüfusun olduğu ülkemizde istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik her türlü eğitim ve öğretim projelerinin içinde aktif yer alarak kısa ve orta vadede işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunan lider bir şirket olmak,

• Projelerin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken geri bildirimleri; saha araştırmaları, anket çalışmaları ve benzeri bilimsel yöntemlerle sağlayarak bu alanda aranan bir şirket olmak,


vizyonuyla yola çıkmış ve “kaliteli hizmet konusunda taviz vermemek” ilkesiyle hareket etmeyi şiar edinmiştir.


Bu anlamda şirketimiz birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşları müşteri olarak görmekten ziyade birer çözüm ortağı olarak algılamakta ve konulara kazan-kazan perspektifinden bakarak dürüstlüğü en ön planda tutmaktadır.


Değerlerimiz;

- Yapılan işlerin kaliteli, sistemli ve bilimsel çalışmalar ile gerçekleştirilmesi;

- İyi niyet, iş ahlakı ve şeffaflık ilkelerinin benimsenmesi;

- Sonuç odaklı olunması;

- Uzmanlığımız neticesinde müşterilerimize “Katma Değer” sağlanmasıdır.

Melih Gökçek Bulvarı 1364. Cadde No:11 İVOGSAN-Yenimahalle/ANKARA