HİZMETLER

ARFEM Proje Danışmanlık Ltd. Şti.;


KOBİ’lere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Yerel Yönetimlere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Sendikalara ve diğer kurum ve kuruluşlara;


Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel fon kaynaklarının tahsis ettikleri hibe, ihale ve kredilerle ilgili olarak;


danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri vermektedir.ARFEM'in verdiği ve vermeye devam ettiği hizmetler;


• Proje geliştirme ve yazımı,

• Proje yönetimi,

• İhale hazırlık teknik desteği,

• Kredi kullanım desteği,

• Kaynak geliştirme desteği,

• Proje mali raporlama hizmeti.


ARFEM, proje geliştirme aşamasında özgünlüğü ve yaratıcılığı ön planda tutmakta, proje tasarım ve yazımında detaylı hedef, paydaş ve sorun analizleri gerçekleştirerek proje yönetiminde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmekte, gerçekçi ve uygulanabilir projeler üretmektedir.


Proje yönetimi desteği sözleşme danışmanlığından proje sonrası raporlama hizmetlerinin yapılmasına kadar tüm süreçte teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır.


ARFEM, uluslar arası kuruluşların Türkiye’de duyuruya çıktıkları hizmet ihaleleri için konsorsiyumlar oluşturmakta ve şartnameler doğrultusunda kurumlar için teknik ve mali teklif dosyaları hazırlamakta, kurumlara teknik destek hizmeti vermektedir.


ARFEM, projelerin finansman ihtiyacı doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası , Dünya Bankası ve benzer kurumların ön ödemesiz, uzun vadeli kredilerinin kullanımı için destek vermektedir.


Uluslararası fon kaynaklı projelerin yürütülmesindeki en büyük sıkıntılardan birisi, belirlenen prosedürlere uygun mali kayıtların tutulmaması ve satın alımların gerçekleştirilememesidir. Bu alandaki insan kaynağı yetersizliği doğrultusunda ARFEM, uluslararası projelerde belirtilen standartlarda muhasebe kayıtlarının tutulması için teknik destek hizmeti vermektedir.


Melih Gökçek Bulvarı 1364. Cadde No:11 İVOGSAN-Yenimahalle/ANKARA